ชุดแต่งกายนักเรียน

ชุดแต่งกายนักเรียน / ชุดลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ชุดนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ชุดลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
นักเรียนชายใช้ชุดลูกเสือสำรอง ผ้าพันคอสีน้ำเงินแถบเหลือง

ชุดนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6


ชุดลูกเสือ - ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
นักเรียนชายใช้ชุดลูกเสือสามัญ ผ้าพันคอสีเลือดหมู

สงวนลิขสิทธิ์ภาพ โดยงานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเมืองเลย

Comments